KÝ SỐ TỪ XA, AN TOÀN TIỆN LỢI

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ TRẢI NGHIỆM

  KÝ SỐ TỪ XA, AN TOÀN TIỆN LỢI
  VNPT SmartCA vượt trội hơn loại hình ký số trước đây bởi:

Không sử dụng Token: khách hàng không phải sử dụng Token/HSM để lưu chứng thư số và cặp khóa, tất cả được lưu trữ an toàn trên hạ tầng của VNPT.
Không cần cài đặt phần mềm: dịch vụ được tích hợp trực tiếp với các phần mềm, ứng giúp để ký trực tiếp, khách hàng không phải cài đặt phần mềm hoặc bổ sung Plugin hỗ trợ ký số.

An toàn bảo mật: Bảo mật toàn vẹn thông tin dữ liệu, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật eIDAS của Châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đặc biệt, VNPT là đơn vị đầu tiên được Bộ TT&TT cấp phép cung cấp dịch vụ Remote Signing (Ký số từ xa) tại Việt Nam, một cơ sở pháp lý quan trọng để VNPT triển khai VNPT SmartCA tới các tổ chức, doanh nghiệp trên thị trường
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ TRẢI NGHIỆM https://onesme.vn/sme-portal/service/161
_______________________________
oneSME – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

Hotline: 1800 1260