Để liên hệ giải quyết khiếu nại các dịch vụ của VNPT tại Đồng Nai, quý khách có thể thực hiện một trong ba cách sau:

-  Đến các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông gần nhất tại Đồng Nai để được hỗ trợ.

  - Gửi Email về địa chỉ: Gqkn.dni@vnpt.vn

 - Qua tổng đài hỗ trợ khách hàng 0251.800126 hoặc 0251. 3917565 

Danh sách các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông gần nhất