Dịch vụ vé điện tử VNPT eTICKET

VNPT eTicket - Giải pháp phát hành, quản lý vé điện tử được phát triển bởi Tập đoàn VNPT Với doanh nghiệp, VNPT eTICKET đem tới lợi ích

���� Giải pháp vé điện tử VNPT eTICKET ����
���� VNPT eTicket - Giải pháp phát hành, quản lý vé điện tử được phát triển bởi Tập đoàn VNPT
���� Với doanh nghiệp, VNPT eTICKET đem tới lợi ích:
���� Đáp ứng các quy định của Nhà nước về vé và hóa đơn điện tử, cập nhật thông tin với cơ quan Thuế tức thời, chính xác
���� Số hóa quy trình hiện tại, giảm bớt khối lượng công việc, quản lý thông tin dễ dàng cho doanh nghiệp
���� Nền tảng để phát triển, tích hợp thêm các hệ thống quản lý, đặt vé online
���� VNPT eTICKET cho phép:
���� Bán vé cho khách hàng lẻ, vé đặt trước, xuất vé hợp đồng
���� Quản lý hợp đồng
���� Kết nối trực tiếp hệ thống Hóa đơn điện tử
���� Báo cáo, thống kê theo cán bộ xuất vé, loại vé, hợp đồng, tra cứu thông tin vé
���� In và quản lý vé in dễ dàng qua App Mobile, tương thích với các thiết bị kiểm soát vé, hỗ trợ in vé từ các thiết bị POS, in nhiệt,…
���� Trải nghiệm VNPT eTICKET ngay tại đây: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/giai-phap-ve-dien-tu-vnpt-eticket/
___________________________
oneSME – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME
☎️ Hotline: 1800 1260
���� Website: https://onesme.vn
#VNPT #VNPTeTicket #Vedientu #Banve #CNTT

Dịch vụ vé điện tử VNPT eTICKET 

 VNPT eTicket - Giải pháp phát hành, quản lý vé điện tử được phát triển bởi Tập đoàn VNPT

 Với doanh nghiệp, VNPT eTICKET đem tới lợi ích

 Đáp ứng các quy định của Nhà nước về vé và hóa đơn điện tử, cập nhật thông tin với cơ quan Thuế tức thời, chính xác

 Số hóa quy trình hiện tại, giảm bớt khối lượng công việc, quản lý thông tin dễ dàng cho doanh nghiệp

 Nền tảng để phát triển, tích hợp thêm các hệ thống quản lý, đặt vé online

 VNPT eTICKET cho phép:

 Bán vé cho khách hàng lẻ, vé đặt trước, xuất vé hợp đồng

 Quản lý hợp đồng

 Kết nối trực tiếp hệ thống Hóa đơn điện tử

 Báo cáo, thống kê theo cán bộ xuất vé, loại vé, hợp đồng, tra cứu thông tin vé

 In và quản lý vé in dễ dàng qua App Mobile, tương thích với các thiết bị kiểm soát vé, hỗ trợ in vé từ các thiết bị POS, in nhiệt,… Trải nghiệm VNPT eTICKET ngay tại đây: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/giai-phap-ve-dien-tu-vnpt-eticket/___________________________oneSME – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

Hotline: 1800 1260

 Website: https://onesme.vn#VNPT #VNPTeTicket #Vedientu #Banve #CNTT