Để liên hệ hỗ trợ dịch vụ, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại các dịch vụ của VNPT tại Đồng Nai, quý khách có thể thực hiện một trong ba cách sau:

-  Đến các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông gần nhất tại Đồng Nai để được hỗ trợ.

  - Gửi Email về địa chỉ: Gqkn.dni@vnpt.vn

 - Qua tổng đài hỗ trợ khách hàng 0251.800126 hoặc dịch vụ giải quyết khiếu nại 0251. 3917565 

Danh sách các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông gần nhất