Đăng ký 1 được 5, tiết kiệm đến 50% chi phí cho gia đình bạn
Gồm:  1, Internet cáp quang (wifi).          
             2, Truyền hình MyTV (truyền hình tương tác số 1)      
             3, Data cho điện thoại di động (Data chia sẻ nội nhóm).    
             4,  Điện thoại di động Vinaphone gọi miễn phí nội mạng.    
             5,  điện thoại di động Vinaphone gọi nội nhóm miễn phí.    
             6,  Điện thoại di động Vinaphone gọi ngoại mạng...