I.THÀNH PHẦN GÓI CƯỚC:


STT

Tên gói

Nội dung tối thiểu trong gói

1

Chuẩn

Truyền hình (122 kênh) + VTVCab (18 kênh)

2

Nâng cao

Truyền hình (160 kênh) +VOD + VTVCab (18 kênh)

3

VIP

Truyền hình (160 kênh) + VOD + Film(+) + VTVCab (18 kênh)

  II.BẢNG GIÁ CƯỚC: (Đơn vị tính VNĐ; Giá đã bao gồm thuế)

    - Tivi thứ 1:

Tên gói

Gói hàng tháng

Gói 07 tháng

Gói 15 tháng

(1)

(2) = (1)*6

(3) = (1) *12

App MyTV Chuẩn

46,200

277,200

554,400

App MyTV Nâng cao

62,700

376,200

752,400

App MyTV VIP

79,200

475,200

950,400

MyTV Chuẩn (có STB)

90,200

541,200

1,082,400

MyTV Nâng cao (có STB)

106,700

640,200

1,280,400

MyTV VIP (có STB)

123,200

739,200

1,478,400

    - Tivi thứ 2:

Tên gói

Gói hàng tháng

Gói 07 tháng

Gói 15 tháng

(1)

(2) = (1)*6

(3) = (1) *12

App MyTV Chuẩn

29,700

178,200

356,400

App MyTV Nâng cao

37,400

224,400

448,800

App MyTV VIP

46,200

277,200

554,400

MyTV Chuẩn (có STB)

73,700

442,200

884,400

MyTV Nâng cao (có STB)

81,400

488,400

976,800

MyTV VIP (có STB)

90,200

541,200

1,082,400

Từ ngày 01/11/2019 ngừng bán các Gói MyTV Chuẩn, Nâng cao, Vip  không có thành phần VTVCab.

 (Quý khách có thể liên hệ Đài hỗ trợ khách hàng 0251.800126 để biết cụ thể chương trình)