VNPT Đồng Nai xin gửi đến quý khách bảng giá cước dịch vụ điện thoại cố định tại Đồng Nai, giúp quý khách có nhiều sự lựa chọn hợp lý khi sử dụng dịch vụ.

1.Cước đấu nối hòa mạng: không bao gồm thiết bị đầu cuối.(chưa bao gồm thuế GTGT)

STT

Đối tượng khách hàng

Mức cước

1

Khách hàng lắp đặt mới trên đường dây riêng

200.000 đồng/Thuê Bao/lần

2

Khách hàng lắp đặt mới trên đường dây có sẵn

100.000 đồng/Thuê Bao/lần

3

Dịch chuyển

 

3.1

Khách hàng dịch chuyển sang vị trí mới và tái sử dụng dây thuê bao cũ

0 đồng/Thuê Bao/lần

3.2

Khách hàng dịch chuyển sang vị trí mới và tái sử dụng dây thuê bao mới

200.000 đồng/Thuê Bao/lần

4

Khách hàng chuyển quyền

0 đồng/Thuê Bao/lần

5

Khách hàng khôi phục dịch vụ (trường hợp tạm ngưng ≤ 6 tháng)

0 đồng/Thuê Bao/lần

6

Khách hàng chuyển đổi gói cước

0 đồng/Thuê Bao/lần

2. Cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền sau:

STT

Nội dung

Mạng PSTN

VoIP 171

Đồng/Block 6 giây đầu

Đồng/Block 1 giây tiếp theo

Đồng/Block 6 giây đầu

Đồng/Block 1 giây tiếp theo

1

Gọi nội mạng VNPT

80,00

13,33

68,00

11,33

2

Gọi mạng doanh nghiệp khác

89,09

14,85

75,73

12,62

* Giảm 30% các mức cước trên cho cuộc gọi liên lạc từ 1h00' đến 5h00' hàng ngày, từ điện thoại cố định gọi dịch vụ đường dài liên tỉnh nội mạng.

3. Cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền trước:

STT

Nội dung

Đồng/Block 6 giây đầu

Đồng/Block 1 giây tiếp theo

1

Sử dụng NGN 8Kbps

 

 

1.1

Gọi nội mạng VNPT

71,28

11,87

1.2

Gọi mạng doanh nghiệp khác

79,38

13,23

2

Sử dụng NGN 64Kbps

 

 

2.1

Gọi nội mạng VNPT

73,92

12,31

2.2

Gọi mạng doanh nghiệp khác

82,32

13,72

* Giảm 30% các mức cước trên cho cuộc gọi liên lạc từ 1h00' đến 5h00' hàng ngày, từ điện thoại cố định gọi dịch vụ đường dài liên tỉnh nội mạng.

Quý khách có thể liên hệ Đài hỗ trợ khách hàng 0251.800126 để biết cụ thể chương trình