Để đảm bảo an toàn, đề nghị Quý khách thực hiện các biện pháp bảo mật trên các thiết bị IoT, camera an ninh (CCTV) như sau :

  • Thay đổi mật khẩu mặc định của nhà sản xuất khi đưa vào sử dụng;
  • Tiến hành cập nhập firmware mới nhất cho các thiết bị IoT, CCTV khi đưa vào sử dụng;
  • Đối với các thiết bị modem, CPE cần bật chức năng firewall. Không cho phép quản trị thiết bị từ xa.
  • Đối với các thiết bị IoT, CCTV cần tắt các tính năng cho phép telnet, ssh từ xa vào thiết bị.