HỘI NGHỊ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP

Hội nghị gặp gỡ Doanh Nghiệp, HTX, các nhà đầu tư trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai năm 2022

Vào lúc 08h00 ngày 15/07/2022

Tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện Tỉnh Đồng Nai ( Số 1 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

TTKD đã tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Tạo mối quan hệ với đơn vị 

- Cung cấp các dịch vụ Viễn Thông & CNTT… cho các khách hàng doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn.

- Tặng vật phẩm chăm sóc.

- Phát tài liệu dịch vụ tại hội nghị.

- Thành phần: UBND Tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch Đầu tư, hơn 2.000 doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai