UBND huyện Nhơn Trạch và Viễn thông Đồng Nai: Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

UBND huyện Nhơn Trạch và Viễn thông Đồng Nai: Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số Chiều 21-6, tại hội trường UBND H.Nhơn Trạch đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và an toàn thông tin giữa UBND huyện và Viễn thông Đồng Nai (VNPT Đồng Nai) giai đoạn 2022-2026.

Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Đồng Nai Phạm Hùng Đức cho biết, VNPT là Tập đoàn xây dựng và triển khai các giải pháp viễn thông - công nghệ thông tin với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho quá trình hoàn thiện nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số trên địa bàn huyện; thông qua ứng dụng Smart City thực hiện cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp và đẩy mạnh triển khai các ứng dụng phục vụ người dân; xa hơn nữa là tiến tới xây dựng và hoàn thiện Trung tâm Điều hành thông minh H.Nhơn Trạch, giúp địa phương tận dụng được nguồn lực, công nghệ sẵn có để hỗ trợ công tác lãnh đạo, điều hành một cách chính xác, nhanh chóng.

Dịp này, UBND H.Nhơn Trạch đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT Đồng Nai giai đoạn 2022-2026 với một số nội dung quan trọng như: hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng viễn thông - công nghệ thông tin phục vụ đề án Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng phát triển hạ tầng số và hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.