vnEdu DigiLib: Giải pháp quản lý thư viện số hiện đại – đa năng

Khác với các phần mềm quản lý thư viện truyền thống, thư viện số vnEdu DigiLib là giải pháp quản lý thư viện hiện đại – đa năng, góp phần chuyển đổi số thư viện, giải phóng thư viện truyền thống khỏi những giới hạn về thời gian và không gian, khai thác sức mạnh của công nghệ, đồng thời có khả năng liên thông, cho phép người dùng ở bất cứ đâu cũng có thể truy cập, khai thác nguồn thông tin vô tận, góp phần hiện thực hóa chủ trương “xã hội học tập” và “học tập suốt đời”.

Đón đầu xu thế

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và việc ứng dụng chuyển đổi số vào thư viện đã được Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 206/QĐ – TTg về chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, 60% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập, ưu tiên số hóa tài liệu tham khảo, học liệu, tài liệu nội sinh gắn với chương trình Đào tạo - Kết nối đồng bộ với hệ tri thức – Việt số hóa. Việc ứng dụng chuyển đổi số thư viện sẽ giúp thư viện có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với dữ liệu mở của hệ thống tri thức Việt số hóa.

Hiện các Sở GDĐT đã chủ động xây dựng kế hoạch thí điểm triển khai thư viện số, trong đó một số tỉnh/thành phố khuyến khích triển khai thí điểm diện rộng như Bình Dương, Hà Nội, Hải Dương, Kiên Giang, Thái Bình...

Là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, VNPT đã không ngừng ứng dụng các công nghệ 4.0 như trí tuệ nhân tạo, máy học, big data… vào các sản phẩm CNTT góp phần chuyển đổi số hiệu quả tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục, VNPT đã và đang đồng hành cùng ngành Giáo dục trong chuyển đổi số toàn diện. Hiện hệ sinh thái giáo dục vnEdu của VNPT đã được triển khai cho trên 31.500 cơ sở giáo dục. Thư viện số vnEdu DigiLib đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của Bộ GD&ĐT và các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý thư viện như MARC, Dublic Core, Z39.50.