CÓ HOME ÔM QUÀ KHỦNG

CÓ HOME ÔM QUÀ KHỦNG

 

CÓ HOME ÔM QUÀ KHỦNG ������������
������������GIÁ TRỊ 2.1 TỶ ĐỒNG
⏰ 16/05 – 18/06/2023
Áp dụng cho khách hàng đăng ký mới gói Home có ít nhất 01 yếu tố mới.
Khách hàng đã có gói Home nâng cấp lên gói cao hơn.
Hotline: 18001166, https://shop.vnpt.vn
Tại Đồng Nai: 0848 822 922, https://shop.vnptdongai.vn