Khuyến mãi nạp thẻ tặng data của VinaPhone

Thời gian ưu đãi: Ngày 19/9/2023 Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

 

Ưu đãi:
Nạp dưới 50.000đ: Mỗi 20.000đ nạp vào sẽ được tặng 500MB.
Nạp trên 50.000đ: Mỗi 50.000đ sẽ được tặng 2GB. Phần lẻ dưới 50.000đ sẽ quy đổi theo mức 20.000đ tặng 500MB.