GÓI CƯỚC THƯƠNG GIA 2

Gói cước Thương gia 2 Giá 500.000 đ/tháng Phút gọi nội mạng 4.000 phút nội mạng Phút gọi ngoại mạng 500 phút ngoại mạng 1.500 SMS nội mạng Dung lượng internet 20GB Ưu đãi khác 12 tháng MCA (gói cước nhạc chờ cho người gọi) RBT (gói thông báo cuộc gọi nhỡ)