“Chào hè sang - Rộn ràng quà tặng”

“Chào hè sang - Rộn ràng quà tặng”. Từ ngày 01/07/2022 đến hết 31/08/2022. Trên Toàn quốc. Đăng ký mới và hoàn công các gói HomeTV, HomeCombo, tích hợp, đơn lẻ có yếu tố MyTV Fix mới được cấp 01 mã dự thưởng/01 thuê bao để tham gia chương trình quay số trúng thưởng nhận giải thưởng 1 Tivi SmartTV Samsung UHD 4K 43 inch (UA43AU7002KXXV). Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

Chào hè sang - Rộn ràng quà tặng”.

Từ ngày 01/07/2022 đến hết 31/08/2022.

Trên Toàn quốc.

Đăng ký mới và hoàn công các gói HomeTV, HomeCombo, tích hợp, đơn lẻ có yếu tố MyTV Fix mới được cấp 01 mã dự thưởng/01 thuê bao để tham gia chương trình quay số trúng thưởng nhận giải thưởng

1 Tivi SmartTV Samsung UHD 4K 43 inch (UA43AU7002KXXV).

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.